Waarom Palestina en Gaza in het bijzonder? 

Palestina verkeert in een decennia lange conflict. Palestijnen in Gaza (2,3 miljoen inwoners) lijden hier, in vergelijking tot de Palestijnen in de Westelijk Jordaanoever (West Bank), het meest onder. Sinds 2007 lijdt Gaza namelijk onder een volledige grensblokkade en meerdere verwoestende oorlogen met als gevolg dat:  

 • 63% van de mensen in voedselonzekerheid leeft 
 • 46,6% van de mensen is werkloos (62,3% onder jongeren tussen 15 en 29) 
 • 81,5% van de mensen onder de armoedegrens leeft 
 • 48,1% van de mensen in vluchtelingenkampen leeft 
 • 95% van de mensen geen toegang heeft tot schoon drinkwater 
 • Elektriciteit maximaal 11 uur per dag beschikbaar is 

Ook kampt Gaza met een onderontwikkelde en ernstig beschadigde infrastructuur. Er is een groot te kort aan leefbare woningen, volwaardige ziekenhuizen, voldoende scholen en universiteiten, goed werkende waterzuiveringsfaciliteiten en voldoende energiecentrales. 

Doneren aan Palestina  kan hier >

Bron: UNRWA  

De Verenigde Naties (VN) vat de humanitaire situatie in Gaza als volgt samen: 

 1. Niet in staat om voor de eigen gezin te zorgen: de blokkade van Gaza (via land, lucht en zee) is een ontkenning van fundamentele mensenrechten. Dit is in strijd met het internationaal recht, en komt neer op een collectieve bestraffing. Het beperkt de import en export ernstig, evenals het verkeer van mensen in en uit Gaza, en de toegang tot landbouwgrond en viswater. Gazanen zijn hierdoor niet in staat om voor hun gezinnen te zorgen en de kwaliteit van de infrastructuur en vitale diensten verslechtert.
 2. Uiterst kwetsbare humanitaire situatie: ondanks de maatregelen die in juni 2010 zijn genomen om de blokkade te verlichten, is de humanitaire situatie uiterst kwetsbaar. Hoewel de import is toegenomen, bedraagt deze nog steeds minder dan 40% van het niveau van vóór 2007. De export blijft streng beperkt en beperkt zich tot landbouwproducten naar Europa. Bedrijven uit Gaza hebben geen toegang tot hun traditionele markten in Israël en de Westelijke Jordaanoever. De toegang tot land en zee blijft zeer beperkt.
 3. Financiele tekorten: Slechts een minderheid van de projecten gericht op het verbeteren van de huisvesting en vitale diensten in Gaza, die ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de internationale gemeenschap, zijn goedgekeurd door de Israëlische autoriteiten. De uitvoering van goedgekeurde projecten wordt belemmerd door financieringstekorten bij de uitvoerende agentschappen, evenals door de beperkte capaciteit op de enige grensovergang voor goederen. De interne Palestijnse kloof is een extra factor die de kwaliteit van essentiële diensten ondermijnt.
 4. Veel burger slachtoffers: gebrek aan respect voor het internationaal humanitair recht leidt nog steeds tot burgerslachtoffers, vooral tijdens escalaties van gewapende conflicten en bij het afdwingen van toegangsbeperkingen tot grensgebieden. 
 5. Kinderen riskeren hun leven: duizenden mensen, waaronder veel kinderen, riskeren elke dag hun leven door goederen door de tunnels onder de grens met Egypte te smokkelen. De bloeiende tunnelindustrie is een direct gevolg van de aanhoudende beperkingen op de import van bouwmaterialen, het gebrek aan werkgelegenheid en de enorme wederopbouwbehoeften in Gaza. 
 6. Geisoleerd en afgesneden van de buitenwereld: de inwoners van Gaza blijven geïsoleerd en afgesneden van de rest van het bezette Palestijnse gebied. Toegang tot de Westelijke Jordaanoever, hetzij via de Israëlische grensovergang Erez, hetzij via Jordanië, is voor alle inwoners van Gaza verboden. Het aantal mensen dat via de Egyptische Rafah Crossing wordt toegelaten, blijft beperkt: wekelijks worden honderden mensen de doorgang geweigerd. 

Bron: United Nations (UN), Humanitarian situation in the Gaza Strip Fast facts

Wie en hoe helpen we in Palestina en Gaza in het bijzonder? 

Sinds 1997 is Islamic Relief Nederland een van de weinige humanitaire hulporganisaties met een lokaal kantoor en veldmedewerkers in Gaza. Met meer dan 25 jaar ervaring beschikken we over een groot netwerk, kennen we de situatie als geen ander, zijn wij instaat om snel te reageren bij noodsituaties en vooral instaat om jouw donatie aan Gaza bij de meest behoeftigen terecht te laten komen. 

Noodhulp 

Met jouw donaties aan Gaza helpen we onschuldige burgers en weeskinderen met voedsel, medische zorg, onderwijs en noodhulp. Een paar voorbeelden van noodhulp die we met jouw donaties verzorgen zijn: 

 • Tijdelijk onderdak 
 • Hygiëne kits 
 • Voedselpakketten 
 • Medicijnen 
 • Medische zorgpakketten 
 • Overige noodhulp om de situatie van de mensen te stabiliseren 

Doneren aan Palestina kan hier > 

Ontwikkelingsprojecten in Gaza 

Naast de noodhulp zetten we vanuit Islamic Relief Nederland ook projecten op die helpen met de wederopbouw en het verbeteren van de levensstandaard van onschuldige burgers in Gaza. Een paar voorbeeld van deze projecten zijn (klik) op de links voor meer informatie over deze unieke ontwikkelingsprojecten: 

 • 2022 | SPORTSPEELTUINEN EN GROENE RUIMTES IN PALESTINA GAZA 
 • 2021 | SOS – NOODOPROEP PALESTIJNSE GEBIEDEN / GAZA 
 • 2020 | VOEDSELPAKKET VOOR QUARANTAINE GEPLAATSTE BEHOEFTIGEN 
 • 2020 | COVID-19 NOODHULP IN PALESTINA 
 • 2019 | SOS SOCIAAL VANGNET VOOR DE MEEST KWETSBARE HUISHOUDENS IN DE GAZASTROOK 
 • 2018 | GAZA IFTAR 

Doneren aan Palestina  kan hier > 

Informatie en statistieken over Gaza 

Palestina bestaat uit de Westelijke Jordaanoever (West Bank) en Gaza. Ook wel bekend als de Gazastrook. Gaza valt sinds 2005 onder het bestuur van de Palestijnse autoriteiten. Gaza is ongeveer 40 KM lang en 6 KM tot 12 KM breed (340 vierkante kilometer). Met ruim 2,3 miljoen inwoners, waarvan ~50% onder de 18 jaar is, telt Gaza de meeste inwoners per vierkante kilometer in de wereld. De hoofdstad van Gaza is Gaza Stad. Dit is het economisch centrum en ligt in het noordelijke gedeelte van Gaza. 99% van de inwoners is moslim en 1% is christen. Gaza telt ~1,7 miljoen vluchtingen die in 8 vluchtelingen kampen. Dit zijn Al-Shati (Beach), Bureij, Deir Al-balah, Jabalia, Khan Younus, Maghazi, Nuseirat en Rafah. Gaza deelt de grensovergang Rafah met Egypte. Deze grensovergang is de levensader voor Gaza met betrekking tot voedsel, water en overige hulp-en levensmiddelen. 

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring