Doneren aan een weeskind volgens de Islam daar had Aisha, een 50-jarige vrouw uit Rotterdam, niet eerder aan gedacht. Toch weet zij wat het betekent om anderen te helpen. Geboren in een hecht Marokkaans gezin, heeft ze altijd geleerd dat zorg voor de medemens een belangrijke plicht is. Haar inspiratie komt vooral uit de verhalen van haar grootouders, die zelf veel armoede en tegenslagen hebben meegemaakt maar nooit aarzelden om anderen te helpen. Op een dag zag Aisha een nieuwsuitzending over de situatie van weeskinderen in Palestina. De beelden van kinderen die door de straten dwaalden, op zoek naar voedsel en veiligheid, lieten haar niet meer los. Vooral het gezicht van een klein jongetje, Yūsuf, van ongeveer acht jaar oud, bleef op haar netvliezen gebrand. Yūsuf had zijn ouders verloren bij een bombardement en leefde nu in een vluchtelingenkamp, waar hij dagelijks worstelde om te overleven.

Islamitische plicht tot zorg

In de islamitische traditie is het zorgen voor weeskinderen niet alleen een daad van liefdadigheid, maar ook een religieuze verplichting. De Koran en Hadīth benadrukken herhaaldelijk het belang van het ondersteunen van wezen. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Degene die voor een wees zorgt, zal in het Paradijs zo dicht bij mij zijn als (de afstand tussen) deze twee vingers,” terwijl hij zijn wijs- en middelvinger bij elkaar hield (Sahih al-Bukhari).

Aisha wist dat ze iets moest doen. Ze begon zich te verdiepen in de islamitische voorschriften omtrent donaties en zorg voor weeskinderen. Ze las verzen uit de Koran die spreken over de rechten van een weeskind en de plicht om er voor te zorgen. Een van de verzen in Sūrah Al-Nisā’ die haar bijzonder raakte, was: “En aanbidt Allah en ken geen deelgenoten aan Hem toe en wees goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen…” (Koran 4:36).

Doneren en inspireren

Aisha besloot om niet alleen geld te doneren, maar ook haar tijd en energie. Ze nam contact op met een aantal organisaties in Nederland die zich inzetten voor weeskinderen en begon met het doneren van een vast bedrag per maand, maar dat was niet genoeg voor haar. Ze wilde meer doen.

Aisha organiseerde benefietdiners en inzamelingsacties in haar gemeenschap. Ze gebruikte haar netwerk om anderen te inspireren en bewust te maken van de noodzaak om te helpen. Haar inspanningen begonnen vruchten af te werpen. Steeds meer mensen raakten betrokken, en samen konden ze een aanzienlijk bedrag inzamelen.

Impact van donaties aan weeskind 

De impact van hun donaties was bemoedigend. Dankzij de giften konden een aantal weeskinderen in Palestina naar school, kregen ze medische zorg en hadden ze toegang tot schoon water. Yūsuf, het jongetje dat Aisha’s hart had gestolen, kreeg eindelijk de kans om tijdelijk weer kind te zijn. Hij kon weer lachen, spelen en dromen van een betere toekomst. Een toekomst die nog steeds voor veel Palestijnse kinderen ongewis is. Sommigen hebben meerdere oorlogen meegemaakt in hun jonge leven zoals een rapport van Save the Children uit 2022 benadrukt. De aantallen ontheemde kinderen, waaronder weeskinderen, zijn zo groot en de conflicten overstijgen soms generaties dat alleen structurele hulp en donaties soelaas kunnen bieden. Naast individuele initiatieven is samenwerken met betrouwbare hulporganisaties en de steun ervan een noodzakelijke voorwaarde om de hulp en donaties aan weeskinderen niet te laten opdrogen. 

Aisha probeerde persoonlijk contact te maken met Yūsuf die in Gaza woonde. Helaas door de restricties die Israël oplegt aan mensen die naar de Gazastrook willen afreizen was dat niet mogelijk. Zij had een speciale reden waarom zij hem graag persoonlijk had willen ontmoeten. “Hij herinnerde me aan mijn eigen zoon toen hij klein was,” vertelde Aisha. “Het idee dat hij nu veilig is en een kans heeft op een beter leven, vervult me met zoveel vreugde en dankbaarheid.”

Doneren aan weeskind is bron van innerlijke vrede

Voor Aisha en vele anderen in haar gemeenschap is doneren aan weeskinderen een manier om hun geloof in praktijk te brengen. Het is niet alleen een daad van barmhartigheid, maar ook een bron van innerlijke vrede. “Als ik zie hoe mijn donaties het leven van deze kinderen verbeteren, voel ik me vervuld van vreugde en tevredenheid,” zegt Aisha. “Het herinnert me eraan dat we in deze wereld zijn om voor elkaar te zorgen.”

Beloning in dit leven en het leven erna

De beloning voor het zorgen voor weeskinderen krijg je niet alleen in dit leven, maar ook in het hiernamaals. “We moeten voor elkaar zorgen in deze wereld en dat brengt zegen” zegt Aisha, “maar ook in het leven hierna worden we beloond voor onze onzelfzuchtige  inspanningen en donaties aan een weeskind volgens de Islam”.

Van Abu Hurayrah werd overgeleverd dat hij de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) hoorde zeggen, dat een huis waarin een weeskind (liefdevol en) goed wordt behandeld het beste vertegenwoordigt in de gemeenschap van moslims. Een een huis waar een weeskind slecht wordt behandeld vertegenwoordigt daarentegen het slechtste in de gemeenschap. (Sunan Ibn Mājah, 3679). 

Deze en andere overleveringen inspireren moslims om zich in te spannen voor het bieden van een warme en veilige omgeving waar een weeskind recht op heeft volgens de islamitische traditie. 

Koran

In Sūrah Al-Mā`ūn in vers 1 tot en met vers 3 (Koran 107:1-3) lezen we ook een waarschuwing aan degene die een weeskind slecht behandelt. 

1) Hebt u degene gezien die het ‘laatste’ Oordeel ontkent?

2) Dat is degene die de wees afstoot, 

3) en moedigt het voeden van de armen niet aan.

In de islamitische traditie wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld als je je ontfermt over een weeskind. Tegelijkertijd maant de Koran aan om weeskinderen geen schade te berokkenen of slecht te behandelen. In dit leven en het leven erna heeft dat consequenties. 

Aisha’s verhaal inspireert tot het doneren aan een weeskind

Aisha’s verhaal is een inspiratie voor velen. Het laat zien hoe individuele inspanningen, gemotiveerd door geloof en mededogen, een enorme impact kunnen hebben op het leven van de meest kwetsbaren. Door te doneren aan weeskinderen, vervullen we niet alleen een religieuze plicht, maar brengen we ook hoop en vreugde in het leven van kinderen zoals Yūsuf.

Doe mee en maak een verschil

Jij kunt ook een verschil maken. Of het nu door het geven van een financiële donatie is, het organiseren van een inzamelingsactie, of simpelweg door anderen bewust te maken van de noodzaak om te helpen. Elke bijdrage telt. Samen kunnen we de levens van weeskinderen verbeteren en hen een betere toekomst geven.

Laat Aisha’s verhaal een voorbeeld zijn. Treedt in haar voetsporen en ontdek de vreugde en vervulling die komt van het geven. Laten we, in de geest van de islamitische principes van barmhartigheid en gerechtigheid, ons inzetten voor de zorg en bescherming van weeskinderen overal ter wereld.

Islamic Relief zet zich al sinds 1992 in voor de allerarmsten in de wereld en met name weeskinderen. Met ons weesfonds helpen wij weeskinderen in onder andere Palestina maar ook in Marokko, Bosnië en Kenia. Sponsor een wees en samen geven we een weeskind een beter leven met jouw donatie.  

Conclusie

Het verhaal van Aisha laat zien hoe individuele acties, geïnspireerd door geloof en compassie, het leven van de meest kwetsbaren kunnen veranderen. Doneren aan weeskinderen is een daad van liefde en rechtvaardigheid die zowel de gever als de ontvanger ten goede komt. Door onze steun te verlenen, kunnen we hoop en stabiliteit bieden aan weeskinderen die het het hardst nodig hebben.

Take aways

  • Zorg voor weeskinderen is een belangrijke religieuze verplichting in de islam.
  • Financiële bijdragen en tijd investeren kunnen een groot verschil maken in het leven van weeskinderen.
  • Donaties helpen kinderen toegang te krijgen tot onderwijs, medische zorg en veilige schuilplaatsen.
  • Het helpen van anderen brengt innerlijke voldoening en vrede.
  • Samenwerking en gemeenschapsinitiatieven versterken de impact van hulp aan weeskinderen.
  • Naast directe hulp is langdurige ondersteuning essentieel voor de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in crisisgebieden.
Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring