Kenia heeft een van de hoogste bevolkingsgroei.
De bevolking van Kenia is in de afgelopen 35 jaar bijna verdrievoudigd, van 16,3 miljoen in 1980 tot 47 miljoen vandaag. Hierbij vormen kinderen bijna de helft van de bevolking: maar liefst 42% is jonger dan 15 jaar. Wat betreft de economie, ligt de overgrote meerderheid van alle werkzaamheden in de landbouwsector, dus als droogtes en andere natuurrampen plaatsvinden, kan dat heel slecht eindigen voor miljoenen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er in Kenia slechts één arts en twaalf verpleegkundigen of vroedvrouwen per 10.000 mensen. Hoewel belangrijke interventies op het gebied van de volksgezondheid hebben bijgedragen tot het verminderen van het sterftecijfer, zoals die met HIV / AIDS en vele door water overgedragen ziekten, blijft dit tekort aan medische professionals een ernstig probleem voor de natie.

 

Met beperkte toegang tot de weinige artsen en verpleegkundigen die het land bewonen, lijden de plattelandsgebieden het meest. Deze bestaan voornamelijk uit boeren en andere landarbeiders, deze hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen, en veel andere sociale diensten die zich voornamelijk in de steden en bedrijfsregio’s bevinden. Armoede in Kenia is een wijdverbreid probleem, maar is geconcentreerd in de landelijke gebieden.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring