Ruim 4 miljoen mensen in Marokko wonen onder de armoedegrens, waarvan 3 miljoen op het platteland wonen. En hoewel er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt met de status van het land in de index voor menselijke ontwikkeling, blijft de kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden groot.

Ongeveer 75% van de armen op het platteland is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Omdat boeren vaak geen formele titel hebben voor de landbouw, is het voor hen moeilijk om krediet te krijgen om activiteiten te starten die hun bronnen van inkomsten diversifiëren.

De afgelopen jaren is het aantal zorgfaciliteiten toegenomen tot meer dan 26.000 en zijn er meer dan 20.000 artsen in Marokko. De ziekenhuisruimten zijn echter nog steeds beperkt voor de omvang van de bevolking en de dekking van landelijke gebieden blijft slecht. Vele gezondheidscentra sluiten dan ook vanwege gebrek aan personeel, uitrusting of medische voorzieningen. Tot nu toe hebben slechts 5 miljoen mensen directe toegang tot gezondheidszorg.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring