De economie van Somalië is altijd al afhankelijk geweest van landbouw en veehouderij. Deze afhankelijkheid is versterkt doordat de burgeroorlog de toch al kleine industriële sector plat legde. De landbouwsector voorziet in ongeveer 40% van het BNP en bedraagt meer dan de helft van de totale exportinkomsten. Door de jaarlijks terugkerende droogte is de landbouwproductie gelimiteerd tot de kunstprovincies. Het grootste gedeelte van Somalië is woestijn of semi-woestijn. Verbouwing van het land is slechts mogelijk op ongeveer 13% van het totale oppervlakte. In praktijk wordt hiervan 2% regelmatig bebouwd.

Het gebrek aan gratis medische zorg komt bovenop de chronische armoede en ernstige droogte. Gezondheidsindicatoren in Somalië behoren tot de laagste ter wereld op het vlak van moedersterfte, ondervoeding en toegang tot gezondheidszorg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties loopt één op tien vrouwen het risico om te sterven tijdens haar zwangerschap of bevalling. Eén kind op vijf in acuut ondervoed.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring